Od 1. 1. 2020 spouštíme nové webové stránky

Pro
31

 Veškeré informace o našem středisku najdete od 1. 1. 2020 výhradně na nových stránkách

www.trebechovice.skauting.cz

Děkujeme vám za přízeň na juntrebech.com, kde webové stránky fungují nepřetržitě již od roku 2009 a věříme, že nám zachováte přízeň i na novém webu trebechovice.skauting.cz.