Přihláška na tábor 2018

Úno
1

Nazdar. Do sekce Tábor jsem přidal přihlášku na tábor 2018 v Orlickém Záhoří. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte do konce února vedoucímu oddílu!

Přemek