Registrace na rok 2018

Říj
24

 Vážení rodiče,

právě se Vám dostává do rukou dopis k registraci na rok 2018 skautského střediska Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem. Cílem dopisu je vysvětlit, co to registrační poplatek je, sdělit jeho výši i platební podmínky a vysvětlit obsah přihlášky.

1. Co je členský příspěvek a k čemu slouží?

Registrační poplatek je pravidelný každoroční příspěvek, na jehož základě se dané dítě stává členem

Junáka za příslušný rok. Mimo jiné je díky tomu úrazově pojištěno na všech akcích pořádaných Junákem.

Co je poplatek a z čeho se skládá

Odvod na VOJ - vyšší organizační jednotky Junáka (okres, kraj, ústředí)

jeho výše je každoročně schvalována Náčelnictvem Junáka a radami příslušných VOJ

cca 350Kč

Platba za skautské časopisy

5x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis

45 Kč

Příspěvek středisku

Z této částky je hrazena: běžná oddílová činnost

(každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, vytváření finanční rezervy pro investice a zajištění chodu střediska v krizových situacích

zbylá část

registrace

2. Členské příspěvky na rok 2018

Roční registrační příspěvek je stanoven v následující výši:

·                    480 Kč pro každého registrovaného člena při platbě v termínu – do 30. 11. 2017

·                    580 Kč pro každého registrovaného člena při platbě po termínu – po 30. 11. 2017

Příspěvek zahrnuje členství ve skautské organizaci, úrazové pojištění členů na všech akcích i schůzkách, náklady na provoz a činnost našeho střediska a distribuce skautského časopisu každému členovi přímo do jeho schránky.

Dvojí cena byla zvolena zejména proto, že v minulých letech opakovaně docházelo k velkým prodlevám při placení.

Registrační poplatek je nutné uhradit do 30. 11. 2017

·                    Převodem na účet střediska 2200410716/2010 (Fio banka a.s.)

Do zprávy pro příjemce uveďte „Registrace“ a jméno dítěte/dětí

Variabilní symbol: 2018

·                    Vložením peněz na účet na pobočce Fio banky

Identifikace platby je stejná jako při platbě převodem

Nejbližší pobočka Fio banky: Masarykovo náměstí 511, Hradec Králové, 500 02

Jiný způsob platby je možný po domluvě s hospodářkou střediska Lucií Štursovou

·                    telefonní číslo 603 543 996

·                    email stursova.l@seznam.cz

Bez předchozí domluvy neplaťte, prosím, příspěvky na schůzkách, ani je neposílejte po dětech!

4. Pár slov k přihlášce


 
Každoročně vyplňujeme přihlášku zejména proto, že aktualizujeme kontakty a adresy. Je to důležité především pro zasílání časopisů dítěti. Veškeré informace, které v přihlášce uvedete, jsou důvěrné a slouží vedoucímu ke správné činnosti s dětmi. Pokud vyplníte kolonku zaměstnání u rodičů, budeme velmi rádi. Tato kolonka slouží především pro informaci středisku. Častokrát sháníme potřebný materiál, odborníka na danou oblast a informace, že je někdo truhlář, pokrývač nebo obchodník s podlahovými krytinami aj. nám pomáhá při péči o majetek.

5. Informace o činnosti střediska a oddílů

Veškeré potřebné informace naleznete na našem webu www.juntrebech.com. Zde najdete potřebné dokumenty, informace, fotografie z našich akcí a střediskový časopis Třesk, který se činností střediska zabývá. Ke stažení jsou zde rovněž Výroční a Hospodářské zprávy střediska.

 

 

Děkujeme za Vaši důvěru.

 

S pozdravem,

 Přemysl Pistora

 

vedoucí střediska Františka Barvíře Třebechovice Pod Orebem

Lístek v PDF