Zpátky z tábora!

Črv
15

Nazdar. Dveře od skladu zaklaply a my jsme tím uzavřeli poslední kapitolu našeho táborového příběhu Hobit 2017. I když ne tak docela. V neděli 16. 7. 2017 je od 14. hodin u Hůlkových promítání táborového videa pro rovery a vedoucí. Brzy jistě posbíráme táborové fotografie a zapracujeme i na kronice.

Rád touto cestou děkuji všem, kteří se na táboře podíleli, rodičům, za jejich dnešní pomoc při bourání a uklízení a dětem, za jejich nasazení.

Hezké prázdniny a zbytek léta.

Přemek