Rádcovský kurz Křesadlo 17. - 19. 3. 2017 a 7. - 9. 4. 2017

 

Kresadlo_1_vikend_2017_13.JPG

 Zápis z prvního víkendu:

Pátek:

Páteční večer začal příjezdem na vlakové nádraží v 18:02h. Hned po našem příjezdu si nás převzali vedoucí kteří po celý kurz nás provázeli. Na kolíčcích, které byly přicvaknuty na plotě, jsme si měli najít svá jména nebo přezdívky, aby nás mohli lépe identifikovat. Cestou ke skautské základně, jsme byli rozřazeni do družin po 5 členech. Po příchodu jsme oficiálně zahájili kurz a poté se odebrali do postele.

Sobota:

Sobotní den začal ranní rozcvičkou v dešti. Po rozcvičce jsme se odebrali na program, který byl pro nás přichystaný. První aktivita byla zaměřena na spolupráci. Další úkoly byly zaměřena na zdravovědu, krizové situace a jejich předcházení, a luštění. Po dopoledních hodinách následoval vydatný oběd. V odpoledních hodinách k nám zavítal bratr Miki z Jičína se zdravovědou, věřím, že jsme si s toho všichni něco odnesli. Večer byl už takový volný, všichni jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme společně sdíleli své zážitky z kurzu. Spousta z nás jsme si tam našla nové kamarády i kamarádky.

Neděle:

Dopolední hodiny byly zaměřeny na zpětnou vazbu. Byly nám předány informace, jak se chovat jako rádce. Po zpětné vazbě následoval úklid, který nás už moc nebavil. Odpoledne jsme se rozloučili a rozešli se na vlak, který mířil domů.

 

Společně s ostatními kluky jsme byli ohromeni celým kurzem a moc se těšíme na následující víkend.

Zapsal: Renda Sunkovský

Z prvního víkendu jsme nahráli několik málo fotografií.

Zápis z druhého víkendu:

Naše víkendové začalo v pátek 7. dubna a to v Novém Městě nad Metují u sochy Bedřicha Smetany, kde jsme se následně rozdělili do skupin.  Když jsme se přivítali, vedoucí nám řekli pravidla hry, ve které jsme museli jít po stanovištích podle abecedy a přitom splňovat úkoly jako například: pomocí dvou trojúhelníku dostat míček do výšky 4 metrů, postavit co nejvyšší věž, obejít sochu na dřevěných lyžích, vysadit do výšky všechny členy skupiny aniž by se dotkli rukama míčku. Když jsme měli všechna stanoviště prošlá, dostali jsme šifru a obálku podle toho, co nám vyšlo, tak jsme tam měli doběhnout. Tam už na nás čekali vedoucí a dali nám petrolejku, která nám nesměla zhasnout, jelikož přijde čas použít oheň. Dostali jsme také mapu, která nás zavedla k řece a my se pomocí kanoe dostali do klubovny Novoměšťáků. Tam jsme se rozdělili do kluboven na holky a kluky. A poté už jsme dostali jen pár instrukcí a šli jsme spát.

 

V sobotu ráno šli rádcové družin ráno na nákup. A my jsme následně měli rozcvičku s profesorem. Rozcvička se podobala školnímu tělocviku. Když jsme docvičili, šli jsme na snídani.  Po snídaní jsme měli přednášky, následně jsme měli hru, ve které jsme museli stihnou za dvě hodiny řadu úkolů. Například: uvařit bramboračku, postavit stan z celt a pádla, mít tři kolíky v pravém úhlu, přitom 5 metrů od sebe. Po obědě, kterým byla bramboračka, aneb co si kdo uvařil, jsme měli volný program, ve kterém jsme si mohli udělat své vlastní máslo, zkusit si vázané stavby, nabrousit si nůž, udělat si pomlázku, a byly tam také workshopy. K večeru jsme měli debatní oblouk. Spočívalo to v tom, že se nás vedoucí zeptali na otázku, kterou jsme dostali na minulém stanovišti a my o tom cestou na to stanoviště měli debatovat. Otázky byly například: co si myslíš, že je to nejvyšší Pravda a Láska? Jaké jsou tvé kořeny? A konečně večer přišel táborák, kde jsme sdělili zpětnou vazbu vedoucím, ti nám za to poděkovali, protože každý říkal jenom kladné věci a oni nám za absolvování rádcovského kurzu Křesadlo dali na památku nášivku Křesadla.

 

V neděli jsme měli velký úklid a poslední přednášku. Na úplném konci jsme zazpívali skautskou hymnu, rozloučili jsme se a vyrazili na cestu domů. Myslím že nám RK Křesadlo dal hodně zkušeností, zážitků, nových věcí a přátel. Jsem hrdá, že jsem skautka a dostala se na takovou akci. Děkuji.

 

Zapsala: Eliška Školníková