Skautský orientační běh Třebechovicemi 21. 5. 2016 - zkráceně SOB

Dub
19
Skautsky_orientacni_beh_pro_juntrebech_2.jpg

Dne 21. 5. 2016 pořádá naše středisko SOB, neboli Skautský orientační běh. Co to je? Jak se to běhá? Všechny informace najdete níže:

SKAUTSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH POD OREBEM

Skautský orientační běh pod Orebem je závod, který je volně inspirován tradičním orientačním během a prvky skautské výchovy. Nepůjde tedy pouze o rychlost běhu, ale také o pozornost a schopnost vyluštit danou šifru. Využívá prvků práce s mapou a terénem. Nečekejte prosím tedy tradiční označování průběžných kontrol nebo běh s čipy.

Trasa závodu začíná a končí v areálu skautského domu v Třebechovicích pod Orebem a vede hlavně po chodnících nebo cestách ve velmi blízkém okolí centra města.


Po celou dobu závodu (tzn od 9:00 do cca 14:00) máte možnost navštívit a prohlédnout si zázemí skautského areálu a kluboven v Třebechovicích pod Orebem s nově zrekonstruovaným suterénem skautského domu. K vidění budou například kroniky z letních táborů nebo táborová videa a fotky.


Doprovodný program po dobu závodu:

  • Chůze po napnuté lajně tzv: "sklackline"
  • Lukostřelba
  • Kreslení na obličej
  • Skákací nafukovací hrad, apod.

Přesný rozpis aktivit a jejich umístění naleznete na registraci v době závodu.


Dále je po dobu závodu připraveno drobné občerstvení.


PRAVIDLA SKAUTSKÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU POD OREBEM (SOBu):

Po registraci a zařazení do příslušné kategorie obdržíte mapku se zakreslenou trasou a Vaším startovním časem.

Vaším cílem je v co nejkratším čase absolvovat trasu závodu a správně vyluštit šifru z průběžných kontrol na trati.

V mapce je vyznačena pouze trasa závodu, takže jednotlivé kontroly nejsou přímo zakresleny v mapce a účastníci je musí v terénu objevit (tzv. běh po linii).

Všechny kontroly jsou viditelné z daného směru běhu a jsou očíslované.

Startuje se intervalově (tzn. ne hromadně).

Koncový čas se měří až po odevzdání vyluštěné šifry v cíli závodu. Chybně vyluštěná šifra znamená časovou penalizaci.

Po odevzdání šifry získává závodník účastnický list o absolvování závodu a drobný upomínkový předmět.

Po doběhnutí všech závodníků a vyhodnocení výsledků proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategorií. Slavnostní ceremoniál proběhne kolem 14. hodiny - přesný čas upřesníme dle počtu přihlášených v den registrace.

Veškeré doplňující informace můžete získat při registraci.

Závod probíhá za neomezeného dopravního provozu – dbejte zvýšené opatrnosti na silnicích i chodnících.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Závodníkem se rozumí jednotlivec v kategoriích junior a senior a rodinná hlídka.

Kapacita závodu je omezena počtem mapek a časem pro registraci.


Kategorie jsou rozděleny dle věku:

RODINNÁ: min 1 dospělý a 1 dítě do 10 let. Přibližná délka trati je 1 km a vede skrze centrum města. Trasu tak lze absolvovat i s kočárkem.

Pozn: V rodinné hlídce tak může běžet jeden dospělý s více dětmi.

JUNIOR: dívky a chlapci ve věku od 11 do 15 let. Trasa je částečně shodná s rodinnou trasou s přibližnou délkou 1,5 km. Lze běžet i ve dvojici, pokud máte zájem.

Vyhlášeni budou tři nejlepší dívky a tři nejlepší chlapci.

SENIOR: ženy a muži ve věku 16 a více let. Přibližná délka trati je 2 km. Vyhlášeni budou tři nejlepší muži a ženy. Lze běžet i ve dvojici, pokud máte zájem.


Běh s pomocí vlastního GPS přístroje nakonec nebude realizován. Snad příští ročník.


Jakékoliv dotazy k závodu můžete směřovat emailem na viktor.charvat@gmail.comnebo příspěvky k události na FB.


Celý přípravný tým SOBu se těší na Vaši účast a přeje Vám příjemnou zábavu.

SOBům zdar :)